విభూతి ఎక్కడ, ఎలా పెట్టుకోవాలి | How to Apply Vibhuti | Sadhguru Telugu

సద్గురు విభూతి వెనకున్న శాస్త్రం గురించి, దాన్ని తయారుచేసే వివిధ పద్ధతుల గురించి అలాగే శరీరం మీద ఎక్కడెక్కడ ధరించాలో కూడా చెబుతున్నారు. How to Apply Vibhuti | Sadhguru Telugu ************************************************** English Video: మరిన్ని తెలుగు వ్యాసాలు ఇంకా వీడియోలని చూడండి సద్గురు అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజ్ అధికారిక తెలుగు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ సద్గురు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యోగి, దార్శనీకుడు ఇంకా మానవతావాది అయిన సద్గురు ఒక విభిన్నత కలిగిన ఆధునిక […]